Giới thiệu chung

           
        anh truong
         Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX miền   Trung - Tây Nguyên có tiền thân từ Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ   thuật miền Trung - Tây Nguyên được thành lập theo quyết định   số  648/2009/QĐ-LMHTXVN ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch   Liên minh HTX Việt Nam, ngày 22 tháng 5 năm 2018 Chủ tịch Liên minh   HTX ban hành quyết định số 500/QĐ-LMHTXVN về việc đổi tên Trường   trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung - Tây Nguyên thành Trường   trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung - Tây Nguyên.
       
        1. Sứ mệnh
          Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung - Tây Nguyên có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo cán bộ quản lý nhằm đào tạo cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng quản lý HTX tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể và thị trường lao động.
         2. Mục tiêu
          Xây dựng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung - Tây Nguyên phát triển toàn diện, bền vững. Lĩnh vực đào tạo chủ đạo là đào tạo các nghề trọng điểm quốc gia, các ngành nghề trong lĩnh vực HTX giai đoạn 2018 – 2020 và trọng điểm khu vực giai đoạn 2021 – 2025.
 
Tìm việc làm SV
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
KHẨU HIỆU 5K
edunet mạng giáo dục
Góc học tập của HS, SV
edunet mạng giáo dục
Góc học tập của HS, SV
KHẨU HIỆU 5K
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
Tìm việc làm SV
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây