HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP TUYỂN SINH NĂM 2019

Thứ năm - 02/05/2019 16:09
           Sáng ngày 09/4/2019, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo Cán bộ HTX Miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và triển khai kế hoạch, giải pháp tuyển sinh năm 2019.
           Thầy Th.S Phan Văn Đợi – Phó Bí thư Chi bộ cơ quan thường trực Miền Trung - Tây Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Phòng, Ban, Tổ bộ môn cùng toàn thể cán bộ - giáo viên – công nhân viên (CB – GV – CNV) toàn trường.
 
 
Ảnh 1:Thầy Th.S. Phan Văn Đợi - Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
 
           Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thầy Th.S. Phan Văn Đợi Hiệu trưởng nhấn mạnh:  Việc làm tốt công tác tuyển sinh là một trong những yếu tố quan trọng để giữ vững thương hiệu của nhà trường. Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hiệu trưởng, công tác tuyển sinh, tư vấn và giới thiệu việc làm đã đạt được một số kết quả khả quan như sau:  
           - Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng tuyển sinh, các kế hoạch tuyển sinh chi tiết cho cả năm, từng quý và từng tháng được tổ chức thực hiện nghiêm túc;
           - Kết quả công tác tuyển sinh: hệ trung cấp 375 học viên đạt tỉ lệ 150%. Ngoài ra, năm 2018, Nhà trường đã liên kết với các tập đoàn và công ty lớn trên địa bàn tỉnh như: Tập đoàn thép Hòa phát, Tập Đoàn Sông Đà, Công ty Gỗ Tân An và các Resoft khách sạn nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; kết quả cho thấy 100% các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng hợp tác với nhà Trường.
 
Ảnh 2: Hiệu trưởng và cùng toàn thể CBGV nhà trường dự Hội nghị
 
           Kế hoạch và nhiệm vụ tuyển sinh năm 2019 tập trung vào một số nội dung chủ yếu gồm:
           1/ Về ngành, nghề và số lượng tuyển sinh:
         - Trình độ trung cấp: Dự kiến Nhà trường tuyển sinh và đào tạo 06 ngành nghề, trong đó có hai ngành thuộc ngành trọng điểm quốc gia là Kỹ thuật xây dựng và Điện dân dụng. Chỉ tiêu năm 2019 là 350 chỉ tiêu. Đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên, thời gian nhập học gồm các đợt:  Đợt 1 vào tháng 9/2019 và các đợt tiếp theo trong năm. 
            - Định hướng của Lãnh đạo nhà trường trong thời gian đếnnhư sau:
           - Phòng đào tạo nghiên cứu tăng quy mô đào tạo bằng nhiều hình thức: Liên kết các trường đại học đào tạo từ xa các văn bằng như: Thạc sỹ, đại  học văn bằng hai, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế, chứng chỉ hành nghề (Kế toán, Báo cáo tài chính, nấu ăn, nghiệp vụ lễ tân)...
           - Xây dựng đề án thành lập các trung tâm nhằm xây dựng và phát triển quy mô đào tạo cũng như phát triển thương hiệu của nhà trường.
           2/ Về giải pháp thực hiện:
           - Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh; thực hiện đào tạo gắn với sản xuất và giới thiệu việc làm; đào tạo theo địa chỉ để có nguồn đào tạo bền vững. Các phòng ban, tổ bộ môn phải chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng đào tạo của ngành nghề mình quản lý.
           - Mỗi CB - GV - CNV phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự tồn tại và phát triển của nhà trường, nỗ lực phấn đấu, tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
           - Nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường; Các giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước BGH về việc tuyên truyền tư vấn, giới thiệu, quảng bá về trường, về các ngành, nghề đào tạo mà học sinh học;
           - Chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn tuyên truyền, thông báo, quảng cáo  phù hợp để thực hiện tuyển sinh;
           - Tiếp tục bám sát các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp tại địa phương, thống kê và khảo sát nhu cầu tuyển dụng để đào tạo học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị.
           - Mở rộng liên kết với các trường Đại học lớn có thương hiệu mạnh nhằm mở rộng quy mô đào tạo, xây dựng thương hiệu và học hỏi kinh nghiệm quản lý, đồng thời ứng dụng công nghệ khoa học trong đào tạo để kịp thời hòa nhập với quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
           - Phát huy sức mạnh tập thể, mọi CB - GV - CNV cùng tham gia công tác tuyển sinh, cử các cán bộ, giáo viên khi chưa có giờ lên lớp phối hợp cùng bộ phận tuyển sinh về các trường THCS, THPT, địa phương để tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh khối 9, khối 12.
           - Phát huy nội lực, giao cho mỗi CB - GV - CNV có nhiệm vụ tuyển 20 học sinh trung cấp trở lên. Đây là điều kiện để xét các danh hiệu thi đua khen thưởng cuối năm; mỗi CB - GV - CNV là một cán bộ tuyển sinh;
           - Tập trung tư vấn tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS về học tại trường, kết hợp vừa học văn hóa và đào tạo nghề trình độ trung cấp;
           - Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao năng lực đào tạo và uy tín của Nhà trường trong xã hội.
           - Công đoàn, Đoàn thanh niên kết hợp với các phòng, khoa, bộ phận quản lý HS-SV, GVCN tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... cho học sinh, sinh viên tạo sự gắn bó giữa học sinh với nhà Trường.
           - Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh chuyên trách, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; Mỗi phòng, khoa, tổ bộ môn có trách nhiệm tuyển sinh trình độ sơ cấp, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;
           - Tăng cường thực hiện nhiệm vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp; chủ động liên hệ và ký kết hợp đồng với các đơn vị về việc đào tạo và cung ứng lao động sau đào tạo (05 đơn vị), phấn đấu trên 90% học sinh tốt nghiệp ra trường được giới thiệu việc làm; tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng lao động và xã hội về: ngành, nghề tuyển dụng, trình độ, chất lượng đào tạo và uy tín của Nhà trường trong xã hội… để tham mưu cho BGH có những giải pháp cụ thể đổi mới nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

           Tại Hội nghị, phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các Trưởng phó phòng, Ban, tổ bộ môn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng Th.S Phan Văn Đợi. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng cần phải đánh giá hiệu quả mang lại từ các hình thức tuyển sinh để tìm ra hướng đầu tư phù hợp; trong công tác tuyển sinh, phải có cơ chế, hình thức thưởng phạt cụ thể…
 
           Về phương án tuyển sinh năm 2019, một số đồng chí cũng cho rằng cần xây dựng chế độ tuyển sinh cụ thể cho từng loại hình đào tạo; phải thể hiện rõ chỉ tiêu, cơ chế đối với toàn bộ CB- GV- CNV nhà trường để chủ động hơn trong công tác tuyển sinh; phải triển khai công tác tuyển sinh sớm hơn nữa, khuyến khích tuyển sinh tại chỗ; tuyển sinh hệ trung cấp phải huy động toàn trường, lấy hạt nhân nòng cốt là các lớp để tuyển sinh và đưa công tác tuyển sinh vào chế độ làm việc, lấy kết quả tuyển sinh vào phân loại đánh giá CB- GV- CNV hằng năm.
 
           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thầy Th.S Phan Văn Đợi - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trong thời gian tới để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh, cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của nhà trường; các đơn vị trong trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh năm 2019, góp phần thực hiện mục tiêu chung của nhà trường.

           Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và triển khai kế hoạch, giải pháp tuyển sinh năm 2019 kết thúc với sự thống nhất cao của các CB-GV-CNV  tham dự.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

KHẨU HIỆU 5K
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
edunet mạng giáo dục
Góc học tập của HS, SV
Tìm việc làm SV
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
Tìm việc làm SV
Góc học tập của HS, SV
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
KHẨU HIỆU 5K
edunet mạng giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây